Sierkunst » Specials » Indische keuken en kampperiode
'Kunststukjes' en overige teksten op cultureel gebied

Pittig: de Indische keuken en de kampperiode

Pittig: de Indische keuken en de kampperiode Beb Vuyk en Mary Brückel-Beiten hielden beiden een dagboek bij tijdens hun internering in Japanse burgerkampen in Nederlands-Indië. Niet alleen hun kampdagboeken werden uitgegeven, ook hun kookboeken, die de Nederlanders vertrouwd maakten met de Indische en Indonesische keuken, werden vele malen uitgebracht. De special belicht het leven van beide vrouwen, hun kampervaringen en hun kookboeken en plaatst ze in een context met een boekbespreking over recepten en verhalen uit bezet Nederlands-Indië.

Mary Brückel-Beiten

Ze stond bekend als durfal, misschien durfde Mary Brückel-Beiten (1904 – 1992) het daarom aan de Indische keuken in Nederland te introduceren. In het Nederland van net na de oorlog was dit zeker geen gemakkelijke opdracht. De argwaan ten opzichte van vreemde gerechten was groot, de benodigde ingrediënten waren nauwelijks voorhanden.
Mary Brückel-Beiten’s missie slaagde echter meer dan glansrijk. Als initiatiefneemster van de succesvolle Haagse Tong Tong Fair (de pasar malam) zag zij haar inspanningen de Nederlanders bekend te maken met alle facetten van de Indische cultuur beloond worden.

Pas na haar overlijden kwamen haar briefwisseling en dagboekaantekeningen over de periode die zij als geïnterneerde in een burgerkamp in Nederlands-Indië doorbracht tevoorschijn. Als indrukwekkend verslag zijn zij in boekvorm uitgebracht, met als titel Aan de zus van Anton.

Beb Vuyk

Ook de schrijfster Beb Vuyk ( 1905 – 1991) had een hang naar avontuur. Vanuit Nederland vertrok zij naar Indië, aangetrokken door het geboorteland van haar grootmoeder. Ze belandde in afgelegen plaatsen, ver van de bewoonde wereld. Hier voelde ze zich, ondanks de primitieve omstandigheden, gelukkig. Haar belevenissen inspireerden haar en zijn deels als (semi-)autobiografische elementen in haar literaire werk terug te vinden. De Japanse bezetting en haar internering in diverse burgerkampen maakte een eind aan dat ongecompliceerde bestaan.

Naast haar literaire werk, waaronder haar Kampdagboeken, schreef zij een tweetal kookboeken over de Indonesische keuken; haar Groot Indonesisch Kookboek werd een culinaire klassieker.

De smaak van verlangen

Naast de levensbeschrijvingen, kookboeken en kampdagboeken van Mary Brückel-Beiten en Beb Vuyk wordt er in de special nog een – min of meer overkoepelend – boek beschreven, dat raakvlakken heeft met zowel de kampdagboeken als met de kookboeken. Toch is dit boek meer is dan een verzameling recepten of een historisch overzicht over het Nederlands-Indië van de twintigste eeuw en ten tijde van de Japanse bezetting.

De smaak van verlangen, droomrecepten en verhalen uit bezet Nederlands-Indië combineert een persoonlijk verslag van dertien vrouwen over hun ervaringen tijdens de Japanse bezetting van Nederlands-Indië met hun droomrecepten. Recepten die vrouwen in de burgerkampen opschreven om, al is het maar voor even, de honger te ontvluchten.
Naast de recepten en interviews gaat dit boek in op de Nederlands-Indische eetgewoonten en plaatst ze binnen de context van de samenleving van die tijd.
Beb Vuyk en Mary Brückel-Beiten: vrouwen met lef

Beb Vuyk en Mary Brückel-Beiten: vrouwen met lef

Mary Brückel-Beiten en Beb Vuyk waren leeftijdgenoten, alletwee avontuurlijk aangelegd, die een groot deel van hun leven in Nederlands-Indië en Indonesië doorbrachten. Beiden werden geïnterneerd in de…
Beb Vuyk: Kampdagboeken, boekverslag recensie

Beb Vuyk: Kampdagboeken, boekverslag

Drie verhalen, dagboek en aantekeningen schetsen een beeld van de omstandigheden waaronder auteur Beb Vuyk leefde net voor en tijdens haar internering in de vrouwenkampen op het door de Japanners tijd…
De smaak van verlangen, boekbespreking recensie

De smaak van verlangen, boekbespreking

De smaak van verlangen – droomrecepten en verhalen uit bezet Nederlands-Indië is niet zomaar een receptenboek. De basis voor het boek was de honger die de in de burgerkampen in Nederlands-Indië geïnte…
Mary Brückel-Beiten en Beb Vuyk: smaakmakers

Mary Brückel-Beiten en Beb Vuyk: smaakmakers

Zowel Mary Brückel-Breiten als Beb Vuyk lieten Nederland kennismaken met de Indische en Indonesische keuken. Hun voorgangster, mevrouw J.M.J. Catenius-van der Meijden had dan wel in 1902 het Nieuw vol…
Mary Brückel-Beiten: Aan de zus van Anton, boekverslag recensie

Mary Brückel-Beiten: Aan de zus van Anton, boekverslag

De briefwisseling met haar echtgenoot en haar dagboekaantekeningen vormen de basis voor een boekuitgave over de periode dat Mary Brückel-Beiten geïnterneerd was in een vrouwenkamp in het door de Japan…
Gepubliceerd door Sierkunst op 23-12-2009, laatst gewijzigd op 13-06-2013. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Schrijf mee!